Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

1. Název vzdělávací akce:

Řízení mateřské školy

 

 

2.     Obsah akce - podrobný přehled témat:

Seminář je určen ředitelkám MŠ a jeho cílem je seznámit s problematikou řízení MŠ.  Vede k pochopení role ředitelky MŠ, delegování svých pravomocí na ostatní zaměstnance MŠ a vedení MŠ z hlediska priorit předškolního vzdělávání. 

Obsahem semináře je:

1.   Organizace práce s rozložením pravomocí v oblasti organizační, ekonomické, právní a pedagogické

2.    Obecný vhled do problematiky řízení

3.    Systém řízení MŠ (managment)

       3.1 plánování

       3.2. organizování

       3.3. vedení lidí

       3.4. personální a mzdová politika

       3.5. hodnocení

4.    Diskuse

 

3.     Vzdělávací cíl:

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jaké funkce plní řízení nebo-li management školy a jak organizovat řídící procesy v mateřské škole.