Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

1. Název vzdělávacího programu:

Návaznost předškolního a základního vzdělávání

  

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky:

Vzdělávací program vychází z požadavků na předškolní vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání zaměřených na základy celoživotního vzdělávání. V návaznosti na ně sleduje linii celoživotního vzdělávání v dalších stupních – základním, gymnaziálním atd.

1.      Zásady vzdělávání vyplývající ze Školského zákona

2.      Vzdělávací strategie společné pro Rámcové vzdělávací programy

3.      Specifika RVP PV

4.      Návaznost RVP ZV na RVP PV

 

3. Vzdělávací cíl:

Clem je, aby účastníci získali představu o propojenosti školského systému vzdělávání a jeho hlavních cílech prezentovaných v Rámcových vzdělávacích programech s důrazem položeným na základy celoživotního učení v předškolním vzdělávání. Vědomosti z této oblasti by měly pomoci při plánování s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí, zejména v posledním roce docházky do MŠ a v prvním roce docházky do ZŠ.