Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

1.     Název vzdělávací akce:

Možné přístupy současného vzdělávání dětí předškolního věku.

 

 

2.     Obsah akce - podrobný přehled témat:

Tento vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ, vztahujících se k pochopení a uplatňování přístupů při vzdělávacích činnostech směřujících k individuálnímu rozvoji osobnosti každého dítěte. Pro skupinovou práci bude využita videonahrávka.

Obsah:

  1. Obsah vzdělávání – integrované bloky (témata) jako příležitost skloubení základních požadavků na předškolní vzdělávání
  2. Prožitkové učení – prožitek a osobní zkušenost jako základ přirozeného a dítěti předškolního věku vlastního způsobu učení
  3. Komunikace v MŠ – partnerská komunikace s dítětem jako prostředek posilování jeho samostatnosti a sociálních kompetencí
  4. Poznávání vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí a vyhodnocování jejich projevů - pedagogicko-psychologická diagnostika jako důležitá podmínka individualizace předškolního vzdělávání
  5. Pravidla společného soužití ve třídě – vyvozování a vytváření pravidel jako důležitý předpoklad pro zajištění bezpečného sociálního prostředí

 

3.     Vzdělávací cíl:

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jaké přístupy je potřebné a vhodné uplatňovat při vzdělávacích činnostech v MŠ, aby každé dítě mělo příležitost optimálně se rozvíjet v souladu se svými možnostmi a potřebami.

 

Časová dotace 15 hodin.

Lektoři: Mgr. Zora Syslová, PaedDr. Hana Sedláčková