Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

1.     Název vzdělávací akce:

    Hospitace ředitelky mateřské školy

 

 

2.     Obsah akce:

Tento vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelky MŠ v oblasti vedení lidí a metodické pomoci učitelkám. Vede k pochopení její role v oblasti evaluace školního vzdělávacího programu a jejího vlivu na úroveň a kvalitu předškolního vzdělávání a naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Obsah:

  1. Hospitace jako součást systému evaluace v mateřské škole.
  2. Etapy hospitace.
  3. Volba kritérií pro hospitaci, její plánování.
  4. Rozhovor s učitelkou jako zásadní etapa hospitace.
  5. Záznam hospitace.

 

3.     Vzdělávací cíl:

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jakou roli sehrávají hospitace v evaluačním systému MŠ a jak hospitace využívat ke zkvalitňování vzdělávací práce v MŠ.