Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

1.     Název vzdělávací akce:

Hodnotící činnosti učitelky mateřské školy

 

 

2.     Obsah akce - podrobný přehled témat:

Tento vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ, vztahujících se k plánování vzdělávací práce na úrovni školy a třídy, jejího vyhodnocování a následné inovace školního vzdělávacího programu.

Pro skupinovou práci bude využita videonahrávka.

Obsah:

  1. Školní vzdělávací program jako východisko plánování ve třídě.
  2. Stanovení cílů a prostředků vzdělávání dětí předškolního věku ve třídě a jejich vyhodnocení.
  3. Sebehodnocení učitelky jako základ kvality předškolního vzdělávání.
  4. Zapracování výsledků hodnotících aktivit do školních vzdělávacích programů (inovace ŠVP).

 

3.     Vzdělávací cíl:

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak pomáhá vyhodnocování průběhu a výsledků vzdělávání se zaváděním požadavků RVP PV do praxe.

 

 

Časová dotace 15 hodin.

Lektoři: Mgr. Zora Syslová, PaedDr.. Hana Sedláčková